UVOD

Malo je ljudskih aktivnosti preokupiralo pažnju javnosti u čitavom svetu , a i u našoj zemlji, kao što je to učinio sport. Moderna sportska nadmetanja postala su integralni deo ljudske kulture. Život se više ne može zamisliti bez olimpijskih igara, svetskih prvenstava, mnogobrojnih turnira, mitinga, liga, kupova… Srpski sport se u potpunosti uklopio u „novi svetski sportski poredak“ zauzimajući u njemu istaknuto mesto. Retka su velika takmičenja u kojima srpski sportisti ne igraju zapaženu ulogu. Može se slobodno reći da je srpski sport naš najbolji „proizvod“ po kome smo poznati i priznati u čitavom svetu. Značajna dostignuća na sportskim poljima na najbolji mogući način pospešuju saradnju naše zemlje sa svetom i na svim ostalim planovima.

Realizacijom projekta KUĆA SLAVNIH SRPSKOG SPORTA biće dat izuzetan doprinos nastojanjima da sport i njegovi akteri dobiju posebno priznanje na originalan, atraktivan i moderan način. KUĆA SLAVNIH SRPSKOG SPORTA predstavlja kompleksan Projekat čiji je zadatak da pruži celovitu sliku o dostignućima srpskih sportista, trenera, sudija, sportskih funkcionera i svih onih čije su zasluge za razvoj našeg sporta izuzetno velike. Treba posebno naglasiti značaj realizacije ovog Projekta u cilju reafirmacije i popularizacije nacionalnih reprezentacija i njihovih nastupa. Podsećanjem i isticanjem najboljih rezultata kroz ličnosti koje su obeležile našu sportsku istoriju a koji će biti članovi „stanari“ KUĆE SLAVNIH uticaće se na formiranje i podizanje svesti o značaju reprezentativnog sporta.Osnovnu karakteristiku KUĆE SLAVNIH SRPSKOG SPORTA  predstavljaće savremen pristup, tehnološki aktuelan i  fleksibilan.

 

Pozadina

 

Internet predstavlja nezaobilazan prostor za realizaciju projekata najrazličitije vrste. Njegove karakteristike pružaju izuzetne mogućnosti. KUĆA  SLAVNIH SRPSKOG SPORTA  se na internetu pojavljuje kao  moderan projekat koji će omogućiti milionima ljubitelja sporta uvid u, praktično, sve  značajnije aspekte  istorije srpskog sporta. Pored storija o ličnostima koje će se pojaviti u okviru same KUĆE SLAVNIH, postepeno će se prezentacija  obogaćivati i drugim sadržajima tako da će posetioci sajta na brz i jednostavan način saznati skoro sve što ih interesuje iz prošlosti našeg sporta.

 Biće uspostavljena saradnja   sa mnogim sportskim redakcijama širom Srbije, sa ciljem što rasprostranjenije  kampanje predlaganja i izbora ličnosti u KUĆU SLAVNIH SRPSKOG SPORTA.

Pored osnovnog značenja, sistematizovani podaci o kandidatima za KUĆU SLAVNIH predstavljaće i uvod u stvaranje izuzetno kvalitetne baze podataka. 

Kriterijumi za izbor ličnosti u KUĆU SLAVNIH SRPSKOG SPORTA definisani su posebnim Pravilnikom, a konačnu odluku o ličnostima koje ulaze u KUĆU SLAVNIH doneće  izuzetno kompetentan žiri.

U KUĆI SLAVNIH SRPSKOG SPORTA zauzeće mesta ličnosti koje su obeležile istoriju modernog sporta u Srbiji..

 

Predlaganje kandidata za KUĆU SLAVNIH SRPSKOG SPORTA

Kandidate će predlagati:

  • sportski savezi i klubovi
  • sportske redakcije javnih medija
  • poznate sportske i javne ličnosti
  • ljubitelji sporta
  • tokom višemesečne kampanje biće predloženo najmanje 300 potencijalnih kandidata za mesto u KUĆI SLAVNIH SRPSKOG SPORTA
  • biografije kandidata objavljivaće se na sajtu i u medijima partnerima

Završetkom  prve faze u realizaciji projekta KUĆA SLAVNIH SRPSKOG SPORTA, izradom virtuelne, internet prezentacije, stvaraju se preduslovi za razmatranje uspostavljanja i stvarne KUĆE SLAVNIH koja bi se realizovala u saradnji sa svim relevantnim sportskim i državnim subjektima.

Internet sajt ostaje  stalni ambijent u kome se nastavljaju aktivnosti na proširenju, modernizaciji i aktuelizaciji KUĆE SLAVNIH SRPSKOG SPORTA.

Napomena: Ukoliko su povređena autorska prava objavljivanjem fotografija ili bilo kog sadržaja na ovom sajtu, molimo vas da nas obavestite. Zaštićeni sadržaj ćemo , ako ne dobijemo saglasnost za objavljivanje, odmah ukloniti!